Odlučovače kapek

Odlučovače kapek

Odlučovače kapek

Odlučovače kapek jsou lamelové profily složené do bloků, sloužící k oddělení kapek od plynu.

Kouřové a odpadní plyny z technologických procesů jsou znečištěny chemickými látkami a mechanickými částicemi. Před výstupem z komína do ovzduší je nutné je čistit. Při čištění plynů prochází plyn clonou kapek rozstřikované kapaliny, která na sebe váže obsažené nečistoty. Kapky s nečistotami, které jsou unášeny plynem, se oddělují od proudu plynu v odlučovači kapek. Tím se zabrání úniku provozních nečistot obsažených v kapalině do ovzduší. Odlučovače kapek mohou separovat kapky i o velikosti menší než 10 μm.

Existují dvě rozdílné konstrukce odlučovačů kapek: pro vetikální proudění a pro horizontální proudění plynu.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, náš odborný tým.

Chci zaslat on-line poptávku/Mám dotaz

Berater Martin Pavliska, Ph.D.