Detonační pojistky

Typ Rd/C-Det4-IIA-...-1,2

Typ Rd/C-Det4-IIA-...-1,2
Standardní provedení 
Pouzdro: St 52-3N, ušlechtilá ocel 1.4571
Ploché těsnění: HD 3822, PTFE
Pojistka KITO: trojcestná, přímá (vyměnitelná),
šířka štěrbiny 0,7 mm
Mřížka: ušlechtilá ocel 1.4310, 1.4571
Přípojka: objímka se závitem
Další materiály, speciální provedení, vytápění atd. na přání!


Použití:

Pojistka proti detonaci k instalaci do potrubí pro ochranu nádrží a částí zařízení proti stabilním detonacím hořlavých kapalin a plynů. Použitelná pro všechny látky explozní skupiny IIA s normovanou šířkou štěrbiny ≥ 0,9 mm. Měla by být namontována v bezprostřední blízkosti ochraňované části zařízení, proto může být napojeno potrubí s menší nebo stejnou jmenovitou světlostí (G) jako má armatura. Přípustná je instalace průběžného potrubí v horizontální i vertikální poloze , průtok je v obou směrech možný. U montáže je třeba dbát na pojistku proti detonaci, tzn. přípojka armatury s označením "strana nádrže" se musí připojit ke chráněné části zařízení.