Protizášlehové armatury

Nabízíme vám armatury, které chrání před zpětným šlehem plamene zásobníkové nádrže. Slouží k uskladňování hořlavých tekutin, par a plynů. Zcela zabraňují průniku plamenů, exploze a detonace do úložných nádrží. 

Námi nabízené příslušenství k nádržím zcela odpovídá předpisům a nařízením o ochraně životního prostředí. 

Be- und Entlüftungshauben

Větrací otvory na nádržích /> S pojistkou KITO nebo bez ní

Přetlakový pojistný ventil s výklopnou stříškou

Zabránění vzniku nežádoucího přetlaku v nádržích
S pojistkou KITO nebo bez ní

Unterdruckventile

Zabránění vzniku nežádoucího podtlaku v zásobníkových nádržích
S pojistkou KITO nebo bez ní

Kombinovaný tlako-vakuový ventil

Zabraňuje vzniku nežádoucích podtlaků a přetlaků v zásobníkových nádržích
S pojistkou KITO nebo nez ní

Rohrleitungsventile

Zabraňuje vzniku nežádoucích přetlaků a podtlaků
vestavba do potrubního vedení

Detonationssicherungen

Armatury odolné vůči detonaci
Mokré nebo suché jištění proti detonaci
Dle provedení pro stabilní i nestabilní detonace

Deflagrationsrohrsicherungen

Deflagrační pojistky
montáž při krátkých délkách potrubí mezi zápalným zdrojem a armaturou

Spezialarmaturen

Armatury ze speciálních materiálů
nátěr armatur

Zubehör

Příslušenství k ohnivzdorným armaturám