CAT - pístová čerpadla

CAT-Pístová čerpadla

CAT-Kolbenpumpen

U triplexních pístových čerpadel CAT je pístem, který se pohybuje ve válci, v prvním taktu dopravované médium nasáváno přes sací ventil. Následně je vytlačováno přes výtlačný ventil. Stejně jako u plunžrových čerpadel jsou pístová čerpadla CAT vybavena vysoko a nízkotlakým těsněním. To dovoluje mazání a chlazení vysokotlakého těsnicího břitu dopravovaným médiem. Průsaky vysokotlakého těsnění jsou odvedeny zpět do sacího okruhu.

Berater Petr Hrabánek