Přečerpávací zařízení

Přečerpávací zařízení firmy HOMA Pumpenfabrik se používá v případě, kdy je nutné odčerpávat vodu do kanalizace, která se nachází na vyšší úrovni, než je místo čerpání.

Znečištěnou vodou se rozumí voda znečištěná použitím (např. z umyvadla, sprchy). U odpadní vody se jedná o znečištění vč. obsahu fekálií.

De hebeanlage H76K

Čerpadlo kondenzátu se zásobníkem a řízením

für Schmutzwasser

automatické odstranění znečištěné vody bez fekálií z místa pod úrovní kanalizace

für Abwasser

automatické odčerpání odpadní vody s fekáliemi z místa pod úrovní kanalizace

ponorna michadla HOMA

s přímým pohinem nebo převodovkou, využití v úpravě odpadních vod

Berater Petr Hrabánek