O nás

PRODEJ I REALIZACE PROJEKTU

Odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH s.r.o. dodává svým zákazníkům produkty a technologická zařízení z oblastí trysek a rozprašování, čerpání, filtrace a armatur
Pro rychlé a úspěšné vyřešení požadavků zákzaníka se snažíme o maximální podporu a proto  také nabízíme nejen samostatný prodej produktů, ale i  komplexní podporu v průběhu celého projektu a realizace .

Takové projekty Vám nabídnou :

Studii proveditelnosti a předběžnou kalkulaci

 • naši technici zhodnotí zda a jakými možnostmi je možné splnit Vaše požadavky
 • obchodník předloží rámcovou nabídku k Vašemu rozhodnutí včetně ekonomické rentability projektu

Návrh finálního řešení a kompletní nabídku

 • návrh s Vámi konzultujeme
 • společně s Vámi analyzujeme možné výhody i rizika zvoleného řešení
 • vypracujeme finální verzi Vámi požadovaného řešení
 • obchodník předloží kompletní nabídku na realizaci projektu

Dodávku a uvedení do provozu

 • zařízení necháme vyrobit za sjednaných podmínek 
 • dodáme a účastníme se instalace a místě provozu
 • předáme uživatelskou dokumentaci a zaškolíme obsluhu
 • zahájíme společně s Vámi zkušební provoz

Předání do provozu

 • po úspěšném zakončení zkušebního provozu předáme zařízení do provozu
 • v případě zájmu dohodneme pravidelný servis

Podívejte se na propagační video pro projekty na klíč s dalšími detailními informacemi.