Dokumenty ke stažení

PRODUKTOVÝ PŘEHLED HYDRO-TECH

PNEUMATICKÉ ROZPRAŠOVACÍ TRYSKY

Série 136

Série 136.1                        produktové stránky
Série 136.2
Série 136.3
Série 136.4
Série 136.5
Série 136.6

Série 166 s magnetickým ventilem

Série 166.1
Série 166.2
Série 166.4
Série 166.6

Série 140

Série 140
Série 176
Série 176
Příslušenství

AXIÁLNÍ TRYSKY S ROZSTŘIKEM DUTÉHO KUŽELE

Série 212
Série 220
Série 214
Série 216
Série 2TR

EXCENTRICKÉ TRYSKY S ROZSTŘIKEM DUTÉHO KUŽELE

Série 373 309 "Ramp Bottom"
Série 302 Plast
Série 302 Plast Bajonet
Série 302 308 mosaz
Série 350
Série 304 306 307

TRYSKY S PLNÝM KUŽELEM

Axiální trysky s rozstřikem plného kužele
Série 460/461 (ENG)
Série 490/491 (ENG)
Série 468
Série 403
Série 405
Tangenciální trysky s rozstřikem plného kužele

Série 422

Svazkové trysky
Série 502/503
Trysky s odrážecím diskem

Série 525

TRYSKY S PLOCHÝM ROZSTŘIKEM

Nízkotlaké trysky se závitem
Série 610
Série 612
Série 616 617
Série 632 633
Nízkotlaké trysky s převlečnou maticí
Série 646
Série 652
Série 652 malé CZ
Série 656
Série 660
Série 664 665
Série 638
Jazýčkové trysky
Série 688 689
Série 686
Série 684
Vysokotlaké trysky
Série 602 608 652
Otočné trysky
Trysky pro povrchové úpravy brožura LECHLER_ENG
Série Memo-Spray
Série Easy-clip
Série 676

TRYSKY S PLNÝM PAPRSKEM

Trysky pro nízké tlaky
Série 544
Série 540 541
Trysky pro vysoké tlaky
Série 546 548 550

VZDUCHOVÉ TRYSKY

Katalog vzduchové trysky ENG
Přehled vzduchových trysek CZ
Info leták Variabilní uchycení vzduchových trysek
Whisperblast-vícekanálové trysky
Série 600 130, 600 484
Série 600 283
Série 600 493
Série 600 326
Série 600 382, 600 383, 600 385
Série 600 386
Série 600 387
Série 600 388
Trysky s tenkým ostrým paprskem pro vzduch
Série 544
Série 686
Série 540, 541
Série 679

TRYSKY PRO ČIŠTĚNÍ TANKŮ

Tankové trysky přehled (ENG)
Statické čistící trysky
Série 527 (ENG) 
Série 540/541
Series 540/541 (ENG)
Série 5B2/5B3 (ENG)
Série 591
Series 591 (ENG)
Samootočné tankové čisticí trysky
Série 5P2/5P3
Série 500 'PrecisionWhirly'
Series 500.234/566 "PicoWhirly"/"MicroWhirly" (ENG)
Series 500.186/500.191 "MiniWhirly"/"PVDF MicroWhirly" (ENG)
Série 566 'MicroWhirly'
Série 500 'Mini/MicroWhirly'
Série 594/595
Series 594/595 "HygienicWhirly"(ENG)
Série 5MC/5MI
Series 5MC (ENG)
Series 5MI (ENG)
Série 569 'Whirling Nozzle'
Série 569 Whirly ENG
Série 500.382 / 500.453 'Pop up'
Série 573/583 'PTFE Whirly'
Série 573/583 Teflon Whirly (ENG)
Série 515/519 'Accu_Clean'
Série 577 'Gyro' (ENG)
Série 5W2/5W3 'Xact Clean'
Série 5S2/5S3 'Xact Clean HP'
Série 5TM 'IntenseClean'
Typ 5TA 'IntenseClean Hygienic'
Typ 5TB 'IntenseClean Hygienic'
Čidlo kontroly oplachu
Katalogový list (DE)

MÍCHACÍ TRYSKY

Katalogový list (CZ)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Převlečné matice
Těsnění
Kulové klouby
Kuličkový zpětný ventil/filtrační sítka/sítka
Montážní objímky
Nátrubky/návarky
Twistloc systém
Bajonetový rychlouzávěr
Potrubní filtry

TRYSKY PRO METALURGII

Katalogový list Chlazení při kontinuálním odlévání oceli (DE)
Katalogový list Chlazení válců (ENG)
Brožura Chlazení válců (ENG)

TRYSKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Trysky pro chlazení a čištění plynu
VarioCool® (ENG)
Spillback Nozzle Lances (ENG)
Twin Fluid Nozzle Lances For Gas Conditioning (ENG)
Kompletní systém pro chlazení a čištění plynu
VarioClean NOx (ENG)
Smart NOx system (ENG)
Odsíření kapalin
Brožura LECHLER elektrárny (ENG)
Brožura LECHLER elektrárny (DE)
Twin Absorb (ENG)
Reference TENZA mokré odsiřování
Reference TENZA odsiřování v CFB absorbéru
Reference TENZA kondicionovaná sorpce
Další možné aplikace LECHLER trysek pro uhelné elektrárny (ENG)

SPECIÁLNÍ TYPY TRYSEK

Katalogový list Série 77X/78X/79X - Lanzny s dvoulátkovou tryskou (DE)

LEGROM VARIO SYSTEMS

LEGROM info (CZ)
LEGROM chlazení CZ
Produktkatalog (DE)
Product catalogue (ENG)
Odborný článek Technický magazín
Info leták LEGROM Outlineflex
Čerpací jednotky pro chladící zařízení
Info čerpací jednotky pro chladící a mazací kapalinu

ODLUČOVAČE KAPEK

Odlučovače kapek (CZ)
Katalog odlučovače kapek LECHLER (ENG)
Inzerce časopis Chemagazín

MLŽÍCÍ SYSTÉMY

Info katalog Průvodce tvorbou vodní mlhy
Idrobase brožura stainless (ENG)
Idrobase katalog residental (ENG)

VARIOSPRAY II

Katalogový list (ENG)