Přijďte nás navštívit ve dnech 24. - 26. 5. 2011

na výstavu VODOVODY - KANALIZACE v Brně

expozici o. z. HYDRO-TECH najdete v pavilonu P, stánek č. 50, společně s expozicí o. z. MERES.
Představíme nové produkty v oblasti nakládání s odpadními vodami.